Om vasstak

Vasstak

Vasstak, även kända som stråtak eller halmstak, är en traditionell och naturlig takbeklädnad som har använts i århundraden. Dessa tak är kända för sin unika skönhet och hållbarhet.

Vi erbjuder hjälp med både takläggning och renovering av vasstak. Med vår erfarenhet och expertis säkerställer vi att ditt tak är både funktionellt och visuellt tilltalande.

Var lägger man vasstak?

Ett vasstak passar på flera olika typer av byggnader.
Traditionellt har vasstak varit vanligast i den södra delen av Sverige och än idag är det oftast här som vasstaken återfinns.

Vilka hus kan man lägga vasstak på?

Att byta från ett tegeltak, eternittak, papptak eller plåttak är relativt vanligt.
Att byta till vasstak kan man nog inte välja ett vackrare material att täcka sitt tak med än vass.

Hur säkert är ett vasstak vid brand?

Vi är behöriga att använda Sepatec-metoden.
Ett system att brandsäkra stråtak. Det används främst när det är risk för att en brand kan sprida sig till intilliggande hus med stråtak. För övrigt är brandrisken i dag inte större i ett hus med stråtak än med ett tak av något annat material.

Varför är just vasstak det bästa taket?
  • Ett vasstak är otroligt vackert och ger huset karaktär.
  • Ett vasstak är helt naturligt och miljövänligt.
  • Vasstak är ett väl beprövat tak med har lång tradition och har lagts sedan förhistorisk tid.
  • Vasstak har, rätt skött, lång hållbarhet.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Vasstaksservice Syd AB utför takrenoveringar och kompletta takomläggningar med vass och hamn. Vi kombinerar erfarenhet, dedikation till kvalitet och miljömedvetenhet för att leverera taklösningar som är hållbara och säkra.

Vasstaksservice Syd AB

Vasstaksservice Syd AB
Nyängsgatan 11
295 39 Bromölla
o.peters@vasstaksservice-syd.se
0703-60 34 53